Qarabali Twil

Qarabali Twil

Isem Tekniku: Cucurbita pepo var. cylindrica
Isem bl-ingliż: Zucchini

Familja: Cucurbitaceae
Bettiegħ, Dulliegħ, Ħjar, Qarabali, Qarabali Twil, Qaraħmar, Qaratwil

Klassifikat: Ħxejjex

Elementi Folic Acid, ProVitamina A, Vitamina C, Vitamina E

Ġbir
Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju

Kura: Turnip moth (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Epilachna elaterii (Mhux Maghruf),Frankliniella occidentalis (Baxx),Helicoverpa armigera (Baxx),Liriomyza bryoniae (Baxx),Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx)

Gwida Annwali

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:23
Spread the love