Welcome – Daħla

Welcome to this informative gardening page. This site contains useful information about different plants and trees that are commonly found in Malta.

Nilqek f’din il-paġna ta’ informazzjoni dwar il-ġonna tagħna. F’dawn il-paġni issib informazzjoni utli dwar il-ġonna tad-dar, pjanti ta’ ġewwa, u ġonna ta’ barra, kif ukoll xi informazzjoni dwar għelieqi.

Qed nikteb dawn il-paġni bil-Malti, biex tkun ta’ għajnuna akbar għal firxa kbira ta’ Maltin, u b’hekk kull kuntatt ma bdiewa u kontadini ikun eħfef. Kull min jixtieq jippublika xi informazzjoni għandu jimla l-“FeedBack Form”, u tiġi ppublikata ġa la darba tkun verifikata korretta.
Għalkemm l-awtur jagħmel minn kollox biex l-informazzjoni f’dawn il-paġni tkun korretta, dejjem għandkom tistaqsu għal parir professjonali qabel ma tkunu ser tagħmlu xi ħaġa lill-pjanti jew siġar tagħkom.
Dawn il-paġni m’humiex paġni professjonali u l-awtur mhux responsabbli għal xi danni ta’ pjanti, żerriegħa jew kull xorta ta’ danni oħra li tista tiġi minn xi informazzjoni fuq din il-paġna.


gonnalogo_2016_4Welcome to the Maltese Gardening Site.  It is intended to provide information to Maltese people based on information gathered from a wide variety of sources, farmers, old farmers, internet resources and others.
Open in 2001, this is the first Maltese Gardening site.
Spread the love
%d bloggers like this: