Prezzijiet ta’ Hxejjex u Frott Lokali

Prezzijiet hekk kif mibgħatuha lilna minn ħwienet u ċentri agrarji illum 17/08/2019
Din il-lista hija intenzjonata biex tiċċekkjaw xi prezzijiet waqt li qed tagħmlu ix-xirja tagħkom.
Xi prezzijiet li jistaw ikunu barra mill-istagun huma rekordjati u jigu aggornati meta jergaw ikunu fuq is-suq.
Iddiskuti l-prezzijiet issa fuq Facebook dirett mal-bdiewa.
Kellimna jekk tixtieq tipprovdi prezzijiet.

Zur l-istore taghna

Prezzijiet kull kg sakemm mhux immarkat differenti.

  Din il-Gimgħa
Prodott Prezz medju illum L-aħħar Prezz Medja L-anqas L-għola
Bajtar (San Gwann) €10.75 €10.75 (17/08/2019) €10.75 €10.75 €10.75
Basal Abjad €2.09 €2.09 (17/08/2019) €2.09 €2.09 €2.09
Basal Ahmar €2.15 €2.15 (17/08/2019) €2.15 €2.15 €2.15
Basal Isfar €2.25 €2.25 (17/08/2019) €2.25 €2.25 €2.25
Brokkla €1.68 €1.68 (17/08/2019) €1.68 €1.68 €1.68
Brungiel €1.79 €1.79 (17/08/2019) €1.79 €1.79 €1.79
Cherry Tomatoes €2.15 €2.15 (17/08/2019) €2.15 €2.15 €2.15
Dulliegh €0.85 €0.85 (17/08/2019) €0.85 €0.85 €0.85
Faqqiegh €4.65 €4.65 (17/08/2019) €4.65 €4.65 €4.65
Ħabaq €1.75 €1.75 (17/08/2019) €1.75 €1.75 €1.75
Ħassa (Twila) €1.05 €1.05 (17/08/2019) €1.05 €1.05 €1.05
Ħjara €2.49 €2.49 (17/08/2019) €2.49 €2.49 €2.49
Kaboċċa €3.30 €3.30 (17/08/2019) €3.30 €3.30 €3.30
Kaboċċa Hamra €0.98 €0.98 (17/08/2019) €0.98 €0.98 €0.98
Karrotti €1.35 €1.35 (17/08/2019) €1.35 €1.35 €1.35
Lumi €2.10 €2.10 (17/08/2019) €2.10 €2.10 €2.10
Naghniegh (Kaxxa) €1.60 €1.60 (17/08/2019) €1.60 €1.60 €1.60
Pitravi €1.55 €1.55 (17/08/2019) €1.55 €1.55 €1.55
Qarabali (Tond) €2.48 €2.48 (17/08/2019) €2.48 €2.48 €2.48
Rosemary (Kaxxa) €1.40 €1.40 (17/08/2019) €1.40 €1.40 €1.40
Rummien €6.80 €6.80 (17/08/2019) €6.80 €6.80 €6.80
Saghtar (Kaxxa) €1.35 €1.35 (17/08/2019) €1.35 €1.35 €1.35
Salvja (Kaxxa) €1.58 €1.58 (17/08/2019) €1.58 €1.58 €1.58
Tadam (Catt) €1.80 €1.80 (17/08/2019) €1.80 €1.80 €1.80
Tursin (Kaxxa) €1.85 €1.85 (17/08/2019) €1.85 €1.85 €1.85
Xibt €1.85 €1.85 (17/08/2019) €1.85 €1.85 €1.85
Zucchini €2.99 €2.99 (17/08/2019) €2.99 €2.99 €2.99
Ghajnuna lid-dilettanti tal-Gonna, Ghelieqi u Rziezet Maltin

Iddiskuti l-prezzijiet issa fuq Facebook dirett mal-bdiewa

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:17/08/2019 12:18
Spread the love