Prezzijiet ta’ Hxejjex u Frott Lokali

Prezzijiet hekk kif mibgħatuha lilna minn ħwienet u ċentri agrarji illum 21/10/2018
Din il-lista hija intenzjonata biex tiċċekkjaw xi prezzijiet waqt li qed tagħmlu ix-xirja tagħkom.
Xi prezzijiet li jistaw ikunu barra mill-istagun huma rekordjati u jigu aggornati meta jergaw ikunu fuq is-suq.
Iddiskuti l-prezzijiet issa fuq Facebook dirett mal-bdiewa.
Kellimna jekk tixtieq tipprovdi prezzijiet.

Zur l-istore taghna

Prezzijiet kull kg sakemm mhux immarkat differenti.

  Din il-Gimgħa
Prodott Prezz medju illum L-aħħar Prezz Medja L-anqas L-għola
Artiċoks €2.50 €2.50 (21/10/2018) €2.50 €2.50 €2.50
Bajtar Tax-Xewk €2.25 €2.25 (21/10/2018) €2.25 €2.25 €2.25
Bambinella €3.75 €3.75 (21/10/2018) €3.75 €3.75 €3.75
Basal (Spring) (Faxx) €1.59 €1.50 (21/10/2018) €1.59 €1.50 €1.68
Basal Abjad €1.95 €1.95 (21/10/2018) €1.95 €1.95 €1.95
Basal Ahmar €1.45 €1.25 (21/10/2018) €1.45 €1.25 €1.65
Basal Isfar €1.10 €0.95 (21/10/2018) €1.10 €0.95 €1.25
Brokkla €1.65 €1.65 (21/10/2018) €1.65 €1.65 €1.65
Brungiel €2.02 €1.95 (21/10/2018) €2.02 €1.95 €2.10
Buzbieza €1.95 €1.95 (21/10/2018) €1.95 €1.95 €1.95
Bzar Ahdar €2.65 €2.65 (21/10/2018) €2.65 €2.65 €2.65
Bzar Ikklulurit €2.55 €2.55 (21/10/2018) €2.55 €2.55 €2.55
Cherry Tomatoes €3.17 €3.75 (21/10/2018) €3.17 €2.60 €3.75
Faqqiegh €4.80 €4.65 (21/10/2018) €4.80 €4.65 €4.95
Fazola Hadra €5.49 €6.00 (21/10/2018) €5.49 €4.98 €6.00
Gheneb Iswed €2.50 €2.50 (21/10/2018) €2.50 €2.50 €2.50
Ġidra €0.90 €1.00 (21/10/2018) €0.90 €0.80 €1.00
Ħassa (Tonda) €1.13 €1.25 (21/10/2018) €1.13 €1.00 €1.25
Ħassa (Twila) €1.15 €1.25 (21/10/2018) €1.15 €1.05 €1.25
Ħawh
Ħjara €3.13 €2.95 (21/10/2018) €3.13 €2.95 €3.30
Kaboċċ taz-zokk €2.95 €2.95 (21/10/2018) €2.95 €2.95 €2.95
Kaboċċa €1.85 €1.75 (21/10/2018) €1.85 €1.75 €1.95
Kaboċċa Hamra €1.30 €1.30 (21/10/2018) €1.30 €1.30 €1.30
Karrotti €1.59 €1.50 (21/10/2018) €1.59 €1.50 €1.68
Lumi €2.37 €2.25 (21/10/2018) €2.37 €2.25 €2.48
Merqtux (Kaxxa) €1.25 €1.25 (21/10/2018) €1.25 €1.25 €1.25
Naghniegh (Kaxxa) €7.00 €7.00 (21/10/2018) €7.00 €7.00 €7.00
Packchoi (each) €1.65 €1.65 (21/10/2018) €1.65 €1.65 €1.65
Pastarda €2.58 €2.85 (21/10/2018) €2.58 €2.31 €2.85
Patata €1.17 €1.38 (21/10/2018) €1.17 €0.96 €1.38
Patata Ħelwa €2.70 €2.70 (21/10/2018) €2.70 €2.70 €2.70
Patata Zghira €1.33 €1.48 (21/10/2018) €1.33 €1.18 €1.48
Pitravi €1.86 €1.25 (21/10/2018) €1.86 €1.25 €2.48
Pizelli €4.95 €4.95 (21/10/2018) €4.95 €4.95 €4.95
Qamharrun (Cob) €2.20 €2.20 (21/10/2018) €2.20 €2.20 €2.20
Qara Ahmar €1.11 €1.35 (21/10/2018) €1.11 €0.88 €1.35
Qarabali (Tond) €3.92 €4.25 (21/10/2018) €3.92 €3.59 €4.25
Qarabali (Twil) €2.38 €3.00 (21/10/2018) €2.38 €1.75 €3.00
Rand (Kaxxa) €1.20 €1.20 (21/10/2018) €1.20 €1.20 €1.20
Ravanell €1.45 €1.45 (21/10/2018) €1.45 €1.45 €1.45
Rosemary (Kaxxa) €7.20 €13.00 (21/10/2018) €7.20 €1.40 €13.00
Rummien €2.48 €2.48 (21/10/2018) €2.48 €2.48 €2.48
Saghtar (Kaxxa) €1.35 €1.35 (21/10/2018) €1.35 €1.35 €1.35
Salvja (Kaxxa) €1.29 €1.00 (21/10/2018) €1.29 €1.00 €1.58
Spinaċi €2.55 €2.55 (21/10/2018) €2.55 €2.55 €2.55
Tadam (Catt) €3.50 €3.50 (21/10/2018) €3.50 €3.50 €3.50
Tadam (Tond) €2.97 €2.65 (21/10/2018) €2.97 €2.65 €3.30
Tadam (Zenguli) €3.20 €2.65 (21/10/2018) €3.20 €2.65 €3.75
Tewm €4.50 €4.50 (21/10/2018) €4.50 €4.50 €4.50
Tursin (Kaxxa) €1.85 €1.85 (21/10/2018) €1.85 €1.85 €1.85
Xibt €1.85 €1.85 (21/10/2018) €1.85 €1.85 €1.85
Zucchini €2.40 €1.65 (21/10/2018) €2.40 €1.65 €3.15
Ghajnuna lid-dilettanti tal-Gonna, Ghelieqi u Rziezet Maltin

Iddiskuti l-prezzijiet issa fuq Facebook dirett mal-bdiewa

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:21/10/2018 12:18
Spread the love