Ligijiet

[Liġijiet bil-Malti] [Laws in English]

Lista ta’ uħud mill-liġijiet ta’ Malta li huma applikabbli fis-settur agrikolu.

Kap 35 – Ordinanza dwar id-Drittijiet
S.L.35.13 Regolamenti dwar Drittijiet imħallsin f’Ċentri tal-Bejgħ ta’ Prodotti tal-Biedja [Attiv]
S.L.35.16 Regolamenti dwar id-Drittijiet għaż-Żabra, għall-Bexx u għat-Tilqim [Attiv]
Kap 84 – Ordinanza dwar l-Istatistika tal-Biedja
Kap 85 – Ordinanza dwar l-Esportazzjoni ta’ Prodotti tal-Biedja
S.L.85.01 Regolamenti għall-Esportazzjoni tal-Patata [Attiv] [Pjanti Regolati]
S.L.85.02 Regolamenti għall-Esportazzjoni taż-Żerriegħa tal-Kemmun [Attiv] [Pjanti Regolati]
S.L.85.03 Regolamenti dwar l-Esportazzjoni tal-Basal [Attiv] [Pjanti Regolati]
S.L.85.04 Ordni dwar Għeneb Dikjarat li hu Prodott Agrikolu [Attiv] [Pjanti Regolati]
S.L.85.05 Regoli dwar l-Esportazzjoni ta’ l-Għeneb [Attiv] [Pjanti Regolati]
S.L.85.06 Ordni dwar Tadam dikjarat li hu Prodott Agrikolu [Attiv] [Pjanti Regolati]
S.L.85.07 Regoli dwar l-Esportazzjoni bl-Ajru tat-Tadam [Attiv] [Pjanti Regolati]
S.L.85.08 Ordni dwar Bajd dikjarat li hu Prodott Agrikolu [Attiv]
S.L.85.09 Regoli dwar l-Esportazzjoni tal-Bajd [Attiv]
S.L.85.10 Regoli dwar il-Ħlas ta’ l-Esportazzjoni tal-Patata [Mhux Verifikat] [Pjanti Regolati]
Kap 104 – Ordinanza dwar l-Assigurazzjoni ta’ Vetturi tal-Mutur għar-Riskji ta’ Terzi Persuni
S.L.104.02 Ordni dwar Eżenzjoni għal Tractors bil-Mutur tal-Biedja [Attiv]
Kap 117 – Att dwar il-Provvisti u s-Servizzi
S.L.117.01 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Bejgħ ta’ l-Ilma ta’ Taħt l-Art [Mhux Verifikat]
S.L.117.02 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Esportazzjoni [Mhux Verifikat]
S.L.117.03 Regolamenti dwar ir-Razzjon tal-Ġwież ta l-Annimali [Mhux Verifikat]
S.L.117.04 Regolamenti dwar il-Bejgħ tal-Prodotti tal-Biedja [Mhux Verifikat]
S.L.117.05 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Bejgħ tal-Patata taż-Żrigħ [Mhux Verifikat] [Pjanti Regolati]
S.L.117.06 Regolamenti dwar il-Kontroll tar-Ri-Esportazzjoni tal-Provvisti u Servizzi [Mhux Verifikat]
S.L.117.07 Regolamenti dwar il-Bordijiet ta’ Inkjesta dwar il-Manteniment u l-Kontroll ta’ Provvisti u Servizzi [Mhux Verifikat]
S.L.117.08 Regolamenti dwar ir-Razzjon [Mhux Verifikat]
S.L.117.09 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Bhejjem [Mhux Verifikat]
S.L.117.11 Regolamenti dwar ir-Rekwiżizzjoni ta’ l-Ifran [Mhux Verifikat]
S.L.117.12 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Prezzijiet tal-Ħut [Mhux Verifikat]
S.L.117.13 Regolamenti dwar il-Kunserva tat-Tadam u l-Kontroll fil-Bejgħ tat-Tadam li jkun ser jinħadem [Mhux Verifikat] [Pjanti Regolati]
S.L.117.14 Regolamenti dwar il-Kontroll ta’ l-Importazzjoni [Mhux Verifikat]
S.L.117.15 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Bejgħ ta’ Oġġetti [Mhux Verifikat]
S.L.117.17 Regolamenti dwar il-Kontrol tal-Bejgħ tal-Bajd [Mhux Verifikat]
S.L.117.18 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Pitrolju [Mhux Verifikat]
S.L.117.20 Regolamenti dwar iċ-Ċentri tas-Swieq ta’ Prodotti tal-Biedja [Mhux Verifikat]
S.L.117.21 Regolamenti dwar ir-Rekwiżizzjoni ta’ Impjant, Makkinarju u Tagħmir ta’ Prodotti taċ-Ċeramika [Mhux Verifikat]
S.L.117.22 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Bejgħ ta’ Majjali għall-Qatla u ta’ Porku [Mhux Verifikat]
S.L.117.23 Regolamenti dwar ir-Rekwiżizzjoni tal-Melħ Oħxon [Mhux Verifikat]
S.L.117.24 Regolamenti dwar Liċenzi tal-Furnara [Mhux Verifikat]
S.L.117.26 Regolamenti dwar ir-Rekwiżizzjoni ta’ Water-Tankers [Mhux Verifikat]
S.L.117.27 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Bejgħ ta’ Bhejjem għall-Qatla u ta’ Ċanga [Mhux Verifikat]
S.L.117.28 Regolamenti dwar il-Bejgħ ta’ Laħam u Prodotti tal-Laħam [Mhux Verifikat]
S.L.117.29 Regolamenti dwar il-Kontroll ta’ Ħżin ta’ Qmuħ [Mhux Verifikat]
S.L.117.30 Regolamenti dwar is-Servizzi Konsultattivi għall-Irziezet [Mhux Verifikat]
S.L.117.31 Regolamenti dwar is-Swieq tal-Bdiewa [Mhux Verifikat]
S.L.117.34 Regolamenti dwar il-Produzzjoni taż-Żejt taż-Żebbuġa [Attiv] [Pjanti Regolati]
S.L.117.35 Regolamenti dwar il-Kunsill Konsultattiv dwar l-Agrikoltura [Mhux Verifikat]
S.L.117.36 Regolamenti dwar l-Istandards għat-Tqegħid fis-Suq tal-Frott u l-Ħxejjex [Mhux Verifikat]
S.L.117.37 Regolamenti dwar Relazzjonijiet Kuntrattwali fis-Settur tal-Ħalib u tal-Prodotti tal-Ħalib [Mhux Verifikat]
S.L.117.38 Regolament dwar ir-Rekwiżizzjoni ta’ Spazji Mħaffra [Mhux Verifikat]
Kap 123 – Att dwar it-Taxxa fuq l-Income
S.L.123.80 Regoli dwar Bejgħ ta’ Prodotti tal-Biedja [Mhux Verifikat]
S.L.123.91 Regoli dwar l-Eżenzjoni mit-Taxxa fuq l-Income fuq Sussidji Agrikoli [Mhux Verifikat]
Kap 146 – Att dwar l-Għajnuna Finanzjarja lill-Industriji tal-Biedja u tas-Sajd
S.L.146.01 Arranġamenti dwar Għajnuna Finanzjarja [Mhux Verifikat]
S.L.146.02 Regolamenti għall-Approvazzjoni tal-Proċessanti fis-Settur ta’ l-Ipproċessar tal-Prodotti [Mhux Verifikat]
S.L.146.03 Regolamenti dwar l-Aġenzija ta’ Pagamenti [Mhux Verifikat]
S.L.146.04 Regolamenti dwar Għajnuna lil Produtturi tat-Tadam għall-Ipproċessar [Mhux Verifikat] [Pjanti Regolati]
S.L.146.05 Regolamenti dwar Cross-Compliance reletata ma’ Applikazzjonijiet għall-Għajnuna mill-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ l-Aġenzija tal-Pagamenti [Mhux Verifikat]
S.L.146.06 Regolamenti dwar Bord għar-Riżoluzzjoni ta’ Kontroversji [Mhux Verifikat]
S.L.146.07 Regolamenti dwar Skema ta’ Ħlas Uniku [Mhux Verifikat]
S.L.146.08 Regolament dwar l-Għajnuna Finanzjarja lill-Katina tal-Valur Agrikolu [Mhux Verifikat]
Kap 199 – Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba
S.L.199.01 Regolamenti dwar it-Tiġdid ta Kiri ta Raba [Mhux Verifikat]
Kap 327 – Att dwar l-Edukazzjoni
S.L.327.63 Regolamenti tal-Kors għall-Grad ta’ Master of Science – M.Sc. – in Agricultural Sciences [Attiv]
S.L.327.106 Regolamenti tal-Kors għall-Grad ta’ Master of Science in Agricultural and Veterinary Pharmacy – M.Sc [Attiv]
S.L.327.128 Ordinamenti għall-Grad ta’ Master of Philosophy – M.Phil. – fl-Istitut ta’ l-Agrikoltura [Revokat]
S.L.327.129 Ordinamenti għall-Grad ta’ Doctor of Philosophy – Ph.D. – fl-Istitut ta’ l-Agrikoltura [Revokat]
S.L.327.286 Ordinamenti għad-Diploma in Water Operations Management taħt il-patroċinju ta’ l-Istitut ta’ l-Agrikoltura [Revokat]
S.L.327.322 Ordinamenti għad-Diploma in Rural Entrepreneurship taħt il-patroċinju ta’ l-Istitut ta’ l-Agrikoltura [Revokat]
Kap 427 – Att dwar is-Sigurezza tal-Prodotti
S.L.427.59 Regolamenti dwar l-Approvazzjoni u s-Sorveljanza tas-Suq ta’ Vetturi għall-Agrikoltura u għall-Forestrija [Mhux Verifikat]
Kap 433 – Att dwar il-Kwarantina tal-Pjanti
S.L.433.01 Regolamenti dwar Drittijiet li jitħallsu għall-Kwarantina ta’ Pjanti [Mhux Verifikat]
S.L.433.02 Regolamenti dwar Għarfien ta’ Żoni Protetti (Stħarriġ) [Mhux Verifikat]
S.L.433.03 Regolamenti dwar Kwarantina tal-Pjanti (Organiżmi li jagħmlu l-ħsara) [Mhux Verifikat]
S.L.433.04 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Marda Potato Wart [Mhux Verifikat] [Pjanti Regolati]
S.L.433.05 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Marda San Josè Scale [Mhux Verifikat]
S.L.433.06 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Carnation Leaf Rollers [Mhux Verifikat]
S.L.433.07 Regolamenti dwar il-Kontroll ta’ Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al [Mhux Verifikat]
S.L.433.08 Regolamenti dwar Materjal għat-Tkabbir ta’ Siġar tal-Frott [Mhux Verifikat]
S.L.433.09 Regolamenti dwar Moviment f’Żoni Protetti [Mhux Verifikat]
S.L.433.10 Regolamenti dwar Materjal ta’ Riproduzzjoni għall-Foresti [Mhux Verifikat]
S.L.433.11 Regolamenti dwar Kontrolli fuq is-Saħħa tal-Pjanti [Mhux Verifikat]
S.L.433.12 Regolamenti dwar Materjal ta’ Tkabbir għal Pjanti Ornamentali [Mhux Verifikat]
S.L.433.13 Regolamenti dwar Materjal ta’ Tkabbir u Tħawwil ta’ Ħxejjex [Mhux Verifikat]
S.L.433.14 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Potato Ring Rot [Mhux Verifikat]
S.L.433.15 Regolamenti dwar Materjal għat-Tkabbir ta’ Dwieli [Mhux Verifikat]
S.L.433.16 Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Potato Cyst Nematodes [Mhux Verifikat] [Pjanti Regolati]
S.L.433.17 Regolamenti dwar Verifiki ta’ Identità u Saħħa tal-Pjanti, Prodotti mill-Pjanti u Oġġetti oħra mwettqa f’Post li ma jkunx il-punt ta’ dħul fil-Komunità Ewropea [Mhux Verifikat]
S.L.433.18 Regolamenti dwar Kwarantina tal-Pjanti (Skema ta’ Ċertifikazzjoni Nazzjonali) [Mhux Verifikat]
S.L.433.19 Regolamenti dwar Mudelli ta’ Ċertifikati Fitosanitarji [Mhux Verifikat]
S.L.433.20 Regolamenti dwar Standardizzazzjoni u Proċeduri ta’ Ħruġ ta’ Passaporti għal Pjanti [Mhux Verifikat]
S.L.433.21 Regolamenti dwar Żerriegħa ta’ Pjanti u Ħxejjex Agrikoli [Mhux Verifikat]
S.L.433.22 Regolamenti dwar l-Eżami ta’ Varjetajiet ta’ Speċi ta’ Pjanti Agrikoli [Mhux Verifikat]
S.L.433.23 Regolamenti dwar l-Eżami ta’ Varjetajiet ta’ Speċi ta’ Veġetali [Mhux Verifikat]
S.L.433.24 Regolamenti dwar il-Kontroll tar-Red Palm Weevil [Mhux Verifikat]
S.L.433.25 Regolamenti dwar Seeds of Agricultural Landraces and Varieties [Mhux Verifikat]
S.L.433.26 Regolamenti dwar il-Kontroll tat-Tuta Absoluta [Mhux Verifikat]
S.L.433.27 Regolamenti dwar Seeds of Vegetable Landraces and Varities [Mhux Verifikat]
S.L.433.28 Regolamenti dwar Fodder Plant Seed Preservation Mixtures [Mhux Verifikat]
S.L.433.29 Control of Xylella fastidiosa (Wells et al.) Regulations [Mhux Verifikat]
Kap 435 – Att dwar il-Ħarsien tal-Ambjent (Il-leġislazzjoni sussidjarja kollha ġiet trasposta għall-Kap. 504 skont l-Att X tal-2010).
S.L.435.12 Regolamenti dwar il-Ħarsien tas-Siġar u l-Imsaġar [Sostitwit]
Kap 439 – Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali
S.L.439.09 Regolamenti dwar il-Protezzjoni ta’ l-Annimali miżmuma għal raġunijiet tal-Agrikoltura [Mhux Verifikat]
Kap 452 – Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali
S.L.452.30 Ordni għal Kunsill tal-Pagi għall-Agrikoltura u Industriji konnessi magħha [Mhux Verifikat]
S.L.452.50 Ordni tal-Kunsill tal-Pagi tal-Agrikoltura u Industrija Konnessi magħha biex jirregola l-Pagi [Mhux Verifikat]
Kap 497 – Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika
S.L.497.22 Ordni li Jwaqqaf l-Aġenzija dwar Governanza tal-Bioriżorsi Agrikoli [Mhux Verifikat]
Kap 549 – Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent
S.L.549.02 Regolamenti dwar il-Ħarsien ta’ Rettili [Mhux Verifikat]
S.L.549.04 Regolamenti dwar Miżuri Preventivi u Rimedjali fil-Ħarsien tal-Ambjent [Mhux Verifikat]
S.L.549.09 Regolamenti dwar l-Użu ta’ Ħama fl-Agrikoltura [Mhux Verifikat]
S.L.549.25 Regolamenti dwar il-Ħarsien tal-Ilma mit-Tniġġis kaġunat b’Nitrati ġejjin mill-Biedja [Mhux Verifikat]
S.L.549.31 Regolamenti dwar il-Kumitat Kordinattiv għall-Bijosigurtà [Mhux Verifikat]
S.L.549.38 Regolamenti dwar il-Kummerċ fi Speċi ta’ Fawna u Flora [Mhux Verifikat]
S.L.549.39 Regolamenti dwar il-Libertà ta’ Aċċess għal Informazzjoni dwar l-Ambjent [Mhux Verifikat]
S.L.549.42 Regolamenti dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi [Mhux Verifikat]
S.L.549.44 Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Flora, Fawna u Ambjenti Naturali [Attiv] [Pjanti Regolati]
S.L.549.46 Regolamenti dwar l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali [Mhux Verifikat]
S.L.549.49 Regolamenti dwar l-Użu Kontenut ta’ Mikro-Organiżmi Modifikati Ġenetikament [Mhux Verifikat]
S.L.549.53 Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Ilma ta’ taħt l-Art kontra t-Tniġġiż u d-Deterjorament [Mhux Verifikat]
S.L.549.59 Regolamenti dwar il-Kwalità tal-Arja tal-Madwar [Mhux Verifikat]
S.L.549.60 Regolamenti dwar Rilaxx Deliberat ta’ Organiżmi Modifikati Ġenetikament fl-Ambjent [Mhux Verifikat]
S.L.549.61 Regolamenti dwar Stima Ambjentali Strateġika [Mhux Verifikat]
S.L.549.64 Regolamenti dwar il-Ħarsien tas-Siġar u l-Imsaġar [Attiv] [Pjanti Regolati]
S.L.549.70 Regolamenti dwar il-Kummissjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar (Tipi ta’ Applikazzjonijiet) [Mhux Verifikat]
S.L.549.79 Regolamenti dwar Limitazzjoni ta’ Emissjonijiet ta’ Komposti Organiċi Volatili fl-Emissjonijiet Industrijali [Mhux Verifikat]
Kap 552 – Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp
S.L.552.01 Regolamenti dwar Ħitan tas-Sejjieħ u Strutturi Rurali (Konservazzjoni u Manutenzjoni) [Attiv]
Kap 573 – Att dwar Artijiet tal-Gvern
S.L.573.01 Regolamenti dwar Art Agrikola [Mhux Verifikat]

[Ligijiet bil-Malti] [Laws in English]

Some Maltese legislations related to agriculture

Cap 35 – Fees Ordinance
S.L.35.13 Fees levied at Agricultural Produce Marketing Centres Regulations [Active]
S.L.35.16 Fees for the Agricultural Pruning, Spraying and Grafting Regulations [Active]
Cap 84 – Agricultural Returns Ordinance
Cap 85 – Agricultural Produce (Esportazzjoni) Ordinance
S.L.85.01 Potato Esportazzjoni Regulations [Active] [Regulated Plants]
S.L.85.02 Cumin Seed Esportazzjoni Regulations [Active] [Regulated Plants]
S.L.85.03 Onions for Esportazzjoni Regulations [Active] [Regulated Plants]
S.L.85.04 Grapes declared to be Agricultural Produce Order [Active] [Regulated Plants]
S.L.85.05 Esportazzjoni of Grapes Rules [Active] [Regulated Plants]
S.L.85.06 Tomatoes declared to be Agricultural Produce Order [Active] [Regulated Plants]
S.L.85.07 Esportazzjoni of Tomatoes by Air Rules [Active] [Regulated Plants]
S.L.85.08 Eggs declared to be Agricultural Produce Order [Active]
S.L.85.09 Esportazzjoni of Eggs Rules [Active]
S.L.85.10 Potato for Esportazzjoni Rules [Unverified] [Regulated Plants]
Cap 104 – Motor Vehicles Insurance (Third Party Risks) Ordinance
S.L.104.02 Motor Driven Agricultural Tractors Exemption Order [Active]
Cap 117 – Supplies and Services Act
S.L.117.01 Control of Sale of Underground Water Regulations [Unverified]
S.L.117.02 Esportazzjoniation Control Regulations [Unverified]
S.L.117.03 Rationing of Animal Foodstuffs Regulations [Unverified]
S.L.117.04 Marketing of Agricultural Produce Regulations [Unverified]
S.L.117.05 Control of Sale of Seed Potatoes Regulations [Unverified] [Regulated Plants]
S.L.117.06 Control of Re-Esportazzjonis of Supplies and Services Regulations [Unverified]
S.L.117.07 Boards of Inquiry relative to Maintenance and Control of Supplies and Services Regulations [Unverified]
S.L.117.08 Rationing Regulations [Unverified]
S.L.117.09 Control of Livestock Regulations [Unverified]
S.L.117.11 Requisition of Bakeries Regulations [Unverified]
S.L.117.12 Price Control of Fish Regulations [Unverified]
S.L.117.13 Control of Tomato Paste and of Sale of Tomatoes For Processing Purposes Regulations [Unverified] [Regulated Plants]
S.L.117.14 Importation Control Regulations [Unverified]
S.L.117.15 Control on the Sale of Commodities Regulations [Unverified]
S.L.117.17 Control of the Sale of Eggs Regulations [Unverified]
S.L.117.18 Control of Kerosene Regulations [Unverified]
S.L.117.20 Agricultural Marketing Centres Regulations [Unverified]
S.L.117.21 Requisition of Plant Machinery and Equipment for Ceramic Products Regulations [Unverified]
S.L.117.22 Control of Sale of Pigs for Slaughtering and Pork Regulations [Unverified]
S.L.117.23 Requisition of Coarse Salt Regulations [Unverified]
S.L.117.24 Bakers’ Licences Regulations [Unverified]
S.L.117.26 Requisition of Water-Tankers Regulations [Unverified]
S.L.117.27 Control of Sale of Cattle for Slaughter and Beef Regulations [Unverified]
S.L.117.28 Sale of Meat and Meat Products Regulations [Unverified]
S.L.117.29 Control of Grain Storage Regulations [Unverified]
S.L.117.30 Farm Advisory Services Regulations [Unverified]
S.L.117.31 Farmers’ Markets Regulations [Unverified]
S.L.117.34 Production of Olive Oil Regulations [Active] [Regulated Plants]
S.L.117.35 Agriculture Consultative Council Regulations [Unverified]
S.L.117.36 Fruit and Vegetables Marketing Standards Regulations [Unverified]
S.L.117.37 Contractual Relations in the Milk and Milk Products Sector Regulations [Unverified]
S.L.117.38 Requisition of Excavation Voids Regulations [Unverified]
Cap 123 – Income Tax Act
S.L.123.80 Sale of Agricultural Produce Rules [Unverified]
S.L.123.91 Agricultural Subsidies (Income Tax Exemption) Rules [Unverified]
Cap 146 – Agricultural and Fishing Industries (Financial Assistance) Act
S.L.146.01 Financial Assistance Arrangements [Unverified]
S.L.146.02 Approval of Processors in the Product Processing Sector Regulations [Unverified]
S.L.146.03 Paying Agency Regulations [Unverified]
S.L.146.04 Aid to Producers of Tomatoes for Processing Regulations [Unverified] [Regulated Plants]
S.L.146.05 Cross-Compliance related to EU Aid Applications in terms of the Paying Agency Regulations [Unverified]
S.L.146.06 Dispute Resolution Board Regulations [Unverified]
S.L.146.07 Single Payment Scheme Regulations [Unverified]
S.L.146.08 Financial Assistance to Agricultural Value Chain Regulations [Unverified]
Cap 199 – Agricultural Leases (Reletting) Act
S.L.199.01 Agricultural Leases Regulations [Unverified]
Cap 327 – Education Act
S.L.327.63 Master of Science – M.Sc. – in Agricultural Sciences Degree Course Regulations [Active]
S.L.327.106 Master of Science in Agricultural and Veterinary Pharmacy – M.Sc. – Degree Course Regulations [Active]
S.L.327.128 Bye-Laws for the Degree of Master of Philosophy – M.Phil. – in the Institute of Agriculture [Revoked]
S.L.327.129 Bye-Laws for the Degree of Doctor of Philosophy – Ph.D. – in the Institute of Agriculture [Revoked]
S.L.327.286 Bye-Laws for the Diploma in Water Operations Management under the auspices of the Institute of Agriculture [Revoked]
S.L.327.322 Bye-Laws for the Diploma in Rural Entrepreneurship under the auspices of the Institute of Agriculture [Revoked]
Cap 427 – Product Safety Act
S.L.427.59 Approval and Market Surveillance of Agricultural and Forestry Vehicles Regulations [Unverified]
Cap 433 – Plant Quarantine Act
S.L.433.01 Plant Quarantine (Fees) Regulations [Unverified]
S.L.433.02 Recognition of Protected Zones (Surveys) Regulations [Unverified]
S.L.433.03 Plant Quarantine (Harmful Organisms) Regulations [Unverified]
S.L.433.04 Control of Potato Wart Disease Regulations [Unverified] [Regulated Plants]
S.L.433.05 Control of San Josè Scale Regulations [Unverified]
S.L.433.06 Control of Carnation Leaf Rollers Regulations [Unverified]
S.L.433.07 Control of Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al Regulations [Unverified]
S.L.433.08 Fruit Trees Propagation Material Regulations [Unverified]
S.L.433.09 Protected Zones (Movement) Regulations [Unverified]
S.L.433.10 Forest Reproductive Material Regulations [Unverified]
S.L.433.11 Plant Health Checks Regulations [Unverified]
S.L.433.12 Propagation Material of Ornamental Plants Regulations [Unverified]
S.L.433.13 Vegetable Propagation and Planting Material Regulations [Unverified]
S.L.433.14 Control of Potato Ring Rot Regulations [Unverified]
S.L.433.15 Propagation Material of Vines Regulations [Unverified]
S.L.433.16 Control of Potato Cyst Nematodes Regulations [Unverified] [Regulated Plants]
S.L.433.17 Identity and Plant Health Checks of Plants, Plant Products or other Objects carried out at a place other than Point of Entry into the European Community Regulations [Unverified]
S.L.433.18 Plant Quarantine (National Certification Scheme) Regulations [Unverified]
S.L.433.19 Model Phytosanitary Certificates Regulations [Unverified]
S.L.433.20 Standardization and Issue Procedures of Plant Passports Regulations [Unverified]
S.L.433.21 Seeds of Agricultural Plants and Vegetables Regulations [Unverified]
S.L.433.22 Examination of Varieties of Agricultural Plant Species Regulations [Unverified]
S.L.433.23 Examination of Varieties of Vegetable Species Regulations [Unverified]
S.L.433.24 Control of the Red Palm Weevil Regulations [Unverified]
S.L.433.25 Seeds of Agricultural Landraces and Varieties Regulations [Unverified]
S.L.433.26 Tuta Absoluta (Control) Regulations [Unverified]
S.L.433.27 Seeds of Vegetable Landraces and Varieties Regulations [Unverified]
S.L.433.28 Fodder Plants Seed Preservation Mixtures Regulations [Unverified]
S.L.433.29 Control of Xylella fastidiosa (Wells et al.) Regulations [Unverified]
Cap 435 – Environment Protection Act (All subsidiary legislation has been transposed to Cap. 504 in accordance with Act X of 2010)
S.L.435.12 Trees and Woodlands Protection Regulations [Superseeded]
Cap 439 – Animal Welfare Act
S.L.439.09 Farm Animals (Protection) Regulations [Unverified]
Cap 452 – Employment and Industrial Relations Act
S.L.452.30 Agriculture and Allied Industries Wages Council Order [Unverified]
S.L.452.50 Agriculture and Allied Industries Wages Council Wage Regulation Order [Unverified]
Cap 497 – Public Administration Act
S.L.497.22 Governance of Agricultural Bioresources Agency (Establishment) Order [Unverified]
Cap 549 – Environment Protection Act
S.L.549.02 Reptiles (Protection) Regulations [Unverified]
S.L.549.04 Environment Protection (Preventive and Remedial Measures) Regulations [Unverified]
S.L.549.09 Sludge (Use in Agriculture) Regulations [Unverified]
S.L.549.25 Protection of Waters against Pollution caused by Nitrates from Agricultural Sources Regulations [Unverified]
S.L.549.31 Biosafety Co-ordinating Committee Regulations [Unverified]
S.L.549.38 Trade in Species of Fauna and Flora Regulations [Unverified]
S.L.549.39 Freedom of Access to Information on the Environment Regulations [Unverified]
S.L.549.42 Conservation of Wild Birds Regulations [Unverified]
S.L.549.44 Flora, Fauna and Natural Habitats Protection Regulations [Active] [Regulated Plants]
S.L.549.46 Environmental Impact Assessment Regulations [Unverified]
S.L.549.49 Contained Use of Genetically Modified Micro-Organisms Regulations [Unverified]
S.L.549.53 Protection of Groundwater against Pollution and Deterioration Regulations [Unverified]
S.L.549.59 Ambient Air Quality Regulations [Unverified]
S.L.549.60 Deliberate Release into the Environment of Genetically Modified Organisms Regulations [Unverified]
S.L.549.61 Strategic Environmental Assessment Regulations [Unverified]
S.L.549.64 Trees and Woodlands Protection Regulations [Active] [Regulated Plants]
S.L.549.70 Environment and Planning Commission (Types of Applications) Regulations [Unverified]
S.L.549.79 Industrial Emissions (Limitation of Emissions of Volatile Organic Compounds) Regulations [Unverified]
Cap 552 – Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp
S.L.552.01 Rubble Walls and Rural Structures (Conservation and Maintenance) Regulations [Active]
Cap 573 – Government Lands Act
S.L.573.01 Agricultural Land Regulations [Unverified]

[Ligijiet bil-Malti] [Laws in English]
Iddiskuti il-Ligijiet regolati issa fuq Facebook.

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:27/06/2018 13:39
Spread the love