Qarabali

Qarabali

Isem Tekniku: Cucurbita pepo var. fastigata
Isem bl-ingliż: Marrows

Familja: Cucurbitaceae
Bettiegħ, Dulliegħ, Ħjar, Qarabali, Qarabali Twil, Qargħa-aħmar, Qaratwil

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni:

Elementi Folic Acid, ProVitamina A, Vitamina C, Vitamina E

Kura

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Settembru

Ġbir
Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju

Kundizzjonijiet: Turnip moth (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Epilachna elaterii (Mhux Maghruf),Frankliniella occidentalis (Baxx),Helicoverpa armigera (Baxx),Liriomyza bryoniae (Baxx),Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx)

Gwida Annwali

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:10/09/2019 07:13
Spread the love