Dulliegħ

Dulliegħ

Isem Tekniku: Citrullus lanatus
Isem bl-ingliż: Watermelons

Familja: Cucurbitaceae
Bettiegħ, Dulliegħ, Ħjar, Qarabali, Qarabali Twil, Qargħa-aħmar, Qaratwil

Klassifikat: Ħxejjex

Taħwil
Mejju, Ġunju

Ġbir
Ġunju, Lulju, Awwissu

Kura: Turnip moth (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Epilachna elaterii (Mhux Maghruf),Frankliniella occidentalis (Baxx),Helicoverpa armigera (Baxx),Liriomyza bryoniae (Gholi),Liriomyza bryoniae (Baxx),Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Baxx),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Tomato yellow leaf curl virus (Baxx),Tuta absoluta (Baxx)

Gwida Annwali

Iddiskuti Dulliegħ fil-Grupp

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:17/07/2018 19:50
Spread the love