Bżar Aħmar

Bżar Aħmar

Isem Tekniku: Capsicum frutescens
Isem bl-ingliż: Chilli Pepper

Familja: Solanaceae
Brunġiel, Bżar, Bżar Aħdar, Bżar Aħmar, Patata, Tadam, Tadam Taċ-Ċirasa

Klassifikat: Ħxejjex

Tnissil: Żerriegħa

Żergħa(Fil-Ħamrija)
April, Mejju, Ġunju, Lulju

Żergħa(Fil-Kenn)
Jannar, Frar, Marzu

Kura: Aculops lycopersici (Accidentali),Bemisia tabaci (Baxx),Leptinotarsa decemlineata (Salvagg),Phthorimaea operculella (Accidentali),Potato spindle tuber viroid (Artificjali),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Tomato yellow leaf curl virus (Baxx)

Iddiskuti Bżar Aħmar fil-Grupp

Riċetti
Chilli Paste

Bzar Ahmar niexef

Zid il-bzar ahmar go skutella.
Go kazzola ghalli ilma u itfaw fuq ic-chilli fl-iskutella. Hallieh nofs siegha jixxarrab.
Qattar ic-chillies u ithnu b’magna. Zid ftit ilma jekk hemm bzonn.
Sahhan tagen biz-zejt u itfa l-paste fiz-zejt jaghli ghal tlett minuti.
Ahzen go vazett sterilizzat gol-fridge ghal hmistax-il gurnata.

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:17/07/2018 19:47
Spread the love