Buqari

Buqari

Isem Tekniku: Zantedeschia aethiopica
Isem bl-ingliż: Calla

Familja: Araceae
Aglaonema, Buqari, Dieffenbachia

Klassifikat: Fjuri

Informazzjoni: Il-buqari huma pjuttost popolari fil-Gzejjer Maltin fejn insibuhom f’diversi gonna u anke ghelieqi. Hawn min ikabbar go qsari pero iridu naqra iktar kura biex jipproducu l-ward, u anke minhabba li jbidu l-basal u jkun irid jitnehha. Sinonimi hafna mas-sepurklu fil-gimgha l-kbira, u anke mad-duluri.

Iddiskuti Buqari fil-Grupp

Kura

Tnissil: Il-basal jista jinqasam minn mal-omm fis-sajf, qabel ix-xita ghax jarmi mill-ewwel

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Awwissu

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:12/09/2019 12:58
Spread the love