Pitravi

Pitravi

Isem Tekniku: Beta vulgaris
Isem bl-ingliż: Beetroot

Familja: Amaranthaceae
Pitravi, Spinaċi

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: Il-pitravi hija popolari ghall-kulur hamrani jtabba taghha. Hija haxix sustanzjuza li l-weraq taghha jittieklu bhal spinaci meta jkunu zghar.

Il-weraq fihom volum gholi ta’ beta carotene, kalcju, hadid, u folic acid.

L-gherq huwa l-parti li tikber taht l-art tintuza f’hafna platti u anke mad-dezerti. Hawn ukoll min jghaqqadha bhala Jelly biex iserviha ma’ dixxijiet partikolari. L-gheruq fihom beta cyanin (antiossidant), mangate (tajjeb ghall-ghadam),u jghin il-metabolismu.

Elementi Beta Carotene, Folic Acid, Kalcju, Manganate, Ħadid

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Settembru, Diċembru

Taħwil
Settembru

Ġbir
Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju

Kura: Turnip moth (Gholi),Bagrada hilaris (Baxx),Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Accidentali),Ditylenchus dipsaci (Gholi),Frankliniella occidentalis (Accidentali),Lixus juncii (Gholi),Meloidogyne naasi (Baxx),Phthorimaea operculella (Mhux Maghruf),Scrobipalpa ocellatella (Gholi),Spodoptera littoralis (Baxx),Tuta absoluta (Baxx)

Gwida Annwali

Riċetti
Dipp tal-pitravi bil-jogurt, il-kemmun u t-tamal

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:21
Spread the love