Pitravi

Pitravi

Isem Tekniku: Beta vulgaris
Isem bl-ingliż: Beetroot

Familja: Amaranthaceae
Pitravi, Spinaċi

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: Il-pitravi hija popolari ghall-kulur hamrani jtabba taghha. Hija haxix sustanzjuza li l-weraq taghha jittieklu bhal spinaci meta jkunu zghar.

Il-weraq fihom volum gholi ta’ beta carotene, kalcju, hadid, u folic acid.

L-gherq huwa l-parti li tikber taht l-art tintuza f’hafna platti u anke mad-dezerti. Hawn ukoll min jghaqqadha bhala Jelly biex iserviha ma’ dixxijiet partikolari. L-gheruq fihom beta cyanin (antiossidant), mangate (tajjeb ghall-ghadam),u jghin il-metabolismu.

Elementi ProVitamina A Zokkor

Nutrizzjoni
Water: 87.58 g
Energy: 43 kcal
Protein: 1.61 g
Total lipid (fat): 0.17 g
Carbohydrate, by difference: 9.56 g
Fiber, total dietary: 2.8 g
Sugars, total: 6.76 g
Calcium, Ca: 16 mg
Iron, Fe: 0.80 mg
Magnesium, Mg: 23 mg
Phosphorus, P: 40 mg
Potassium, K: 325 mg
Sodium, Na: 78 mg
Zinc, Zn: 0.35 mg
Vitamin C, total ascorbic acid: 4.9 mg
Thiamin: 0.031 mg
Riboflavin: 0.040 mg
Niacin: 0.334 mg
Vitamin B-6: 0.067 mg
Folate, DFE: 109 µg
Vitamin A, RAE: 2 µg
Vitamin A, IU: 33 IU
Vitamin E (alpha-tocopherol): 0.04 mg
Vitamin K (phylloquinone): 0.2 µg
Fatty acids, total saturated: 0.027 g
Fatty acids, total monounsaturated: 0.032 g
Fatty acids, total polyunsaturated: 0.060 g
Kura

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Settembru, Diċembru

Taħwil
Settembru

Ġbir
Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju

Kundizzjonijiet: Turnip moth (Gholi),Bagrada hilaris (Baxx),Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Accidentali),Ditylenchus dipsaci (Gholi),Frankliniella occidentalis (Accidentali),Lixus juncii (Gholi),Meloidogyne naasi (Baxx),Phthorimaea operculella (Mhux Maghruf),Scrobipalpa ocellatella (Gholi),Spodoptera littoralis (Baxx),Tuta absoluta (Baxx)

Gwida Annwali

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:10/09/2019 07:13
Spread the love