Brunġiel

Brunġiel

Isem Tekniku: Solanum melongena
Isem bl-ingliż: Aubergines / Egg plant

Familja: Solanaceae
Brunġiel, Bżar, Bżar Aħdar, Bżar Aħmar, Patata, Tadam, Tadam Taċ-Ċirasa

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: L-aktar brungiel popolari f’pajjizna huwa dak tal-kulur vjola li huwa komuni hafna fis-sajf. Pero tipi ta’ brungiel jista jkollhom kuluri aktar cari sahansitra bojod.

Il-brungiel fih hafna Vitamina C, pro-vitamina A, Folic Acid u Potassju.

Elementi Folic Acid, Nasunin, Potassju, ProVitamina A, Vitamina C

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Jannar, Frar, Marzu

Żergħa(Fil-Kenn)
Diċembru, April, Mejju

Ġbir
April, Mejju, Ġunju, Lulju

Kura: Aculops lycopersici (Accidentali),Aculops lycopersici (Gholi),Bemisia tabaci (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Artificjali),Colletotrichum acutatum (Accidentali),Globodera pallida (Baxx),Globodera rostochiensis (Baxx),Helicoverpa armigera (Baxx),Leptinotarsa decemlineata (Salvagg),Leptinotarsa decemlineata (Baxx),Pepino mosaic virus (Baxx),Phthorimaea operculella (Accidentali),Phthorimaea operculella (Baxx),Potato spindle tuber viroid (Artificjali),Miskta taċ-Ċawsli (Mhux Maghruf),Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Baxx),Thrips palmi (Gholi),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Tuta absoluta (Baxx)

Gwida Annwali

Iddiskuti Brunġiel fil-Grupp

Riċetti
Kapunata Maltija

Ingredjenti:
200g basal, imqatta ‘rqiq
Mgharfa Żejt taż-żebbuġa
400g Tadam ta imqaxxar u mqatta’
500g brunġiel, imqatta dadi
2 zkuk tal-karfus
6 żebbuġiet
Mgharfa kappar
2 mgharef kunserva
125ml ilma

Metodu:
1. Poġġi l-basal u ż-żejt taż-żebbuġa f’pagna.
2. Sajjar il-basla fuq shana moderata, waqt li thawwad kontinwament. Jekk il-basla tinxef, żid ftit ilma.
3. Żid it-tadam, il-brunġiel, il-karfus, iż-żebbuġ, il-kappar, il-kunserva u aktar ilma, u ibqa ħawwad kontinwament.
4. Ġib għal togħlija.
5. Naqqas is-sħana, ghatti l-pagna u ħalliha ttektek għal siegħa u nofs.

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:17/07/2018 19:46
Spread the love