Għeneb

Għeneb

Isem Tekniku: Vitis
Isem bl-ingliż: Grapes
Speċi Regolata skont S.L.85.04 Esportazzjoni
S.L.85.05 Esportazzjoni

Familja: Vitaceae
Dielja, Għeneb

Klassifikat: Siġar tal-Frott

Informazzjoni: L-aktar razez tal-gheneb indigini Maltin insibu il-Girgentina (Bajda) u l-Gellewza (Ahmar). Is-sigra tal-Għeneb tissejjah dielja. Il-kultura tal-ghasir tal-gheneb tissejjah vinikultura. Ara iktar fuq id-Dwieli

Tnissil: Hawwel dwieli slavag u laqqam bil-bicca.

Ġbir
Settembru, Ottubru

Kura: Viteus vitifoliae (Baxx)

Gwida Annwali

Iddiskuti Għeneb fil-Grupp

Riċetti
Inbid Tradizzjonali Abjad

Qantar (80kg) Gheneb (Girgentina)
4 kilos zokkor

1) Ghasar l-gheneb go tank li jesa madwar 150 litru
2) Nehhi z-zkuk (specjalment il-hoxnin)
3) Ghalli z-zokkor go meraq tad-dwieli mit-tank u zid fit-tank
4) Halli ghal 2-3 ijiem got-tank u qalleb it-tahlita kull 12-il siegha
5) Saffi l-meraq tal-gheneb u ferra go tramiggani sterilizzata
6) Meta t-tramiggana tintela, issigilla t-tramiggana permezz ta’ serpentina u tapp tal-lastiku
7) Wara 6 gimghat qalleb l-inbid ghal go tramiggana ohra u armi l-inbid tal-qiegh
8) L-inbid ikun lest, kun cert li m’ghadux ibaqbaq u imla fi flixken sterilizzati.

Tista taghzel li toqtol il-hmira naturali fi stadju 1, u titfa hmira wara 12-il siegha.
Tista taghzel li twaqqaf il-fermentazzjoni fi stadju 7

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:12
Spread the love