Żebbuġ

Żebbuġ

Isem Tekniku: Olea europaea
Isem bl-ingliż: Olives
Speċi Regolata skont S.L.549.123 ixjah minn 50 sena go ODZ UCA
S.L.117.34 Produzzjoni Zejt

Familja: Oleaceae
Ġiżimin, Żebbuġ

Klassifikat: Siġar tal-Frott

Informazzjoni: Iz-zebbug f’Malta minn dejjem kien popolari, tant li nsibu diversi villaggi msemmija ghal din is-sigra. F’Malta nsibu z-zebbug ndigina, il-Bidni, kif ukoll varejta ohra li titkabbar ghaz-zebbug tal-mejda, bhal Bella di Spagna u Uova di Piccione , u dawk li jitkabbru ghaz-zejt, bhal Frantoio, Carolea, Cipressino u hafna ohrajn.

Meta thawwel iz-zebbug halli bizzejjed spazju ghal meta tikber, tal-inqas halli spazju ta 5 metri bi 3 metri.

Vitamini: Settembru/Marzu

Bixx Jan – Mar fungicida tar-ram bhal kupru
April hu hsieb li taghmel it-tajjar maz-zokk

Adotta Siġar taż-Żebbuġ

Iddiskuti Żebbuġ fil-Grupp

Kura

Tnissil: Miz-Żerriegħa
Tintuza varjeta ta’ zebbuga indigina u b’sahhitha pjuttost salvagga u tinzera biex tikber. Din hija preparazzjoni ghat-tilqim.

Thawwel Fergha
Ghal Jannar minn fergha ta’ sigra salvagg bi preparazzjoni ghat-tilqim.

Bit-Tilqim
It-tilqim bil-brokk isir ghall-habta ta’ Jannar.

Żergħa(Fil-Kenn)
Ottubru

Ġbir
Settembru, Ottubru

Kundizzjonijiet: Olive fly (Gholi),Cacoecimorpha pronubana (Baxx),Colletotrichum acutatum (Accidentali),Prays oleae (Mhux Maghruf),Zaprionus indianus (Mhux Maghruf),Għajn il-Pagun (Mhux Maghruf),Olive larvae (Mhux Maghruf),Olive tingit / Lace Bug (Mhux Maghruf),Phytophera (Mhux Maghruf),Olive psylla (Mhux Maghruf),Agropistes olea (Mhux Maghruf)

Gwida Annwali

Riċetti
Ricetti biż-Żebbuġ

Żebbuġ mimli

Ingredjenti
Bieba tal-ħobż
Inċova
Kappar
Tursin
Bżar u melħ
Żejt taż-żebbuġa
Metodu
Għaffeġ l-ingredjenti sa ma jitħalltu sewwa.
Żid żejt taż-żebbuġa mat-taħlita biex trattabha.
Imla iż-żebbuġ

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:15/07/2020 12:45
Spread the love