Ħjar

Ħjar

Isem Tekniku: Cucumis sativus
Isem bl-ingliż: Cucumber / Gherkins

Familja: Cucurbitaceae
Bettiegħ, Dulliegħ, Ħjar, Qarabali, Qarabali Twil, Qargħa-aħmar, Qaratwil

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni:

Elementi #N/A

Nutrizzjoni
Water: 95.23 g
Energy: 15 kcal
Protein: 0.65 g
Total lipid (fat): 0.11 g
Carbohydrate, by difference: 3.63 g
Fiber, total dietary: 0.5 g
Sugars, total: 1.67 g
Calcium, Ca: 16 mg
Iron, Fe: 0.28 mg
Magnesium, Mg: 13 mg
Phosphorus, P: 24 mg
Potassium, K: 147 mg
Sodium, Na: 2 mg
Zinc, Zn: 0.20 mg
Vitamin C, total ascorbic acid: 2.8 mg
Thiamin: 0.027 mg
Riboflavin: 0.033 mg
Niacin: 0.098 mg
Vitamin B-6: 0.040 mg
Folate, DFE: 7 µg
Vitamin A, RAE: 5 µg
Vitamin A, IU: 105 IU
Vitamin E (alpha-tocopherol): 0.03 mg
Vitamin K (phylloquinone): 16.4 µg
Fatty acids, total saturated: 0.037 g
Fatty acids, total monounsaturated: 0.005 g
Fatty acids, total polyunsaturated: 0.032 g
Kura

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Settembru, Diċembru, Frar, Marzu

Taħwil
Settembru

Ġbir
Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju
Bexx
Mejju, Ġunju, Awwissu

Kundizzjonijiet: Turnip moth (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Epilachna elaterii (Mhux Maghruf),Frankliniella occidentalis (Gholi),Frankliniella occidentalis (Baxx),Helicoverpa armigera (Baxx),Liriomyza bryoniae (Gholi),Liriomyza bryoniae (Baxx),Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Gholi),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Artificjali),Tomato spotted wilt virus (Baxx)

Gwida Annwali

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:09/09/2019 22:52
Spread the love