Ħjar

Ħjar

Isem Tekniku: Cucumis sativus
Isem bl-ingliż: Cucumber / Gherkins

Familja: Cucurbitaceae
Bettiegħ, Dulliegħ, Ħjar, Qarabali, Qarabali Twil, Qaraħmar, Qaratwil

Klassifikat: Ħxejjex

Elementi Potassju

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Settembru, Diċembru, Frar, Marzu

Taħwil
Settembru

Ġbir
Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju

Kura: Turnip moth (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Epilachna elaterii (Mhux Maghruf),Frankliniella occidentalis (Gholi),Frankliniella occidentalis (Baxx),Helicoverpa armigera (Baxx),Liriomyza bryoniae (Gholi),Liriomyza bryoniae (Baxx),Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Gholi),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Artificjali),Tomato spotted wilt virus (Baxx)
Bexx
Mejju, Ġunju, Awwissu

Gwida Annwali

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:14
Spread the love