Bżar Aħdar

Bżar Aħdar

Isem Tekniku: Capsicum annuum
Isem bl-ingliż: Green Pepper / Bell Pepper

Familja: Solanaceae
Brunġiel, Bżar, Bżar Aħdar, Bżar Aħmar, Patata, Tadam, Tadam Taċ-Ċirasa

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: Il-Bzar Ahdar jigi f’diversi kuluri, l-aktar popolari huma l-ahdar, Ahmar, Isfar u Orangjo. F’certu kazi nsibu vjola, abjad u anke kannella fost ohrajn.

Il-Bzar jikkontjeni Vitamin C (specjalment fil-varjeta’ l-hamra) u ftit li xejn karboidrati u xahmijiet.

Elementi Beta Carotene, ProVitamina A, Vitamina C

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju

Żergħa(Fil-Kenn)
Jannar, Frar

Taħwil
Settembru, April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu

Kura: Aculops lycopersici (Baxx),Aculops lycopersici (Accidentali),Bemisia tabaci (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Colletotrichum acutatum (Accidentali),Frankliniella occidentalis (Gholi),Helicoverpa armigera (Baxx),Leptinotarsa decemlineata (Salvagg),Phthorimaea operculella (Mhux Maghruf),Phthorimaea operculella (Accidentali),Potato spindle tuber viroid (Artificjali),Miskta taċ-Ċawsli (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Gholi),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Gholi),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Tomato yellow leaf curl virus (Baxx),Unaspis citri (Accidentali)

Iddiskuti Bżar Aħdar fil-Grupp

Riċetti
Bzar Ahdar mimli

4 Bzariet
Hobz imfarrak
10 Zebbugiet
100g Incova mqatta
Kappar mqatta
2 tadamiet imqaxxar u mqatta
2 basliet
2 sinniet tewm
Tursin
Zejt taz-zebbuga
Melh u Bzar

Nehhi z-zokk tal-bzar billi taghmel cirku madwar iz-zokk b’sikkina u tigbed iz-zokk biz-zerriegha b’kollox.
Qalli l-basal u tewm u x’hin jiehu ftit kulur zidlu t-tadam, kappar, tursin.
Hallat l-incova mall-frak tal-hobz.
Hallat it-toqlija u l-incova u zidlu l-melh (jekk trid) u bzar skont it-toghma tieghek.
Imla l-bzariet bit-tahlita.
Go tagen itfa ftit zejt u aqli l-bzariet. Dawwarhom halli l-bzar isir minn kullimkien. Thallihx jinharaq, filkaz baxxilu.
Servi dak il-hin jew anke kiesah iktar tard.

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:17/07/2018 19:46
Spread the love