Budebbus

Budebbus

Isem Tekniku: Orobanche crenata
Isem bl-ingliż: Bean broomrape

Familja: Orobanchaceae
Budebbus

Klassifikat: Pjanti Slavaġ

Informazzjoni: Il-Budebbus hija parassita li tikber hafna mal-legumi (ful u pizelli) u anke ma hafna hxejjex ohra li forsi ma taffetwahhomx daqshekk. Peress li z-zerriegha tibqa rieqda fil-hamrija, importanti li ful u pizelli ma jinzerawx fl-istess post minn sena ghal ohra, anzi ahjar jinzera jew jithawwel xi haga differenti.

Prevenzjoni: Saru diversi testijiet ghall-prevenzjoni tal-budebbus minghajr success. Jinghad li jekk titratti l-ful qabel ma tiziraw jista jnaqqas pero dan mhux testjat xjentifikament lanqas.

Iddiskuti Budebbus fil-Grupp

Kura

Tnissil: Iz-zerriegha tibqa rieqda fil-hamrija.

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:12/09/2019 12:58
Spread the love