Ħass

Ħass

Isem Tekniku: Lactuca sativa
Isem bl-ingliż: Lettuce

Familja: Asteraceae
Artiċoks, Ċikwejra, Dalji, Ħass, Kromb il-baħar, Limonju, Qaqoċċ, Tfiefa, Żinja

Klassifikat: Ħxejjex

Elementi Beta Carotene, Folic Acid, Lutein, Vitamina C, Vitamina K

Tnissil: Zerriegha

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Settembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju

Taħwil
Settembru, Jannar, Mejju

Ġbir
Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju

Kura: Bemisia tabaci (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Epilachna elaterii (Mhux Maghruf),Leptinotarsa decemlineata (Baxx),Liriomyza bryoniae (Gholi),Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Gholi)

Gwida Annwali

Iddiskuti Ħass fil-Grupp

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:13
Spread the love