Klin

Klin

Isem Tekniku: Rosmarinus officinalis
Isem bl-ingliż: Rosemary

Familja: Lamiaceae
Ħabaq, Klin, Nagħniegħ, Salvja,

Klassifikat: Ħxejjex Aromatiċi

Informazzjoni: Il-Klin hija wahda mill-aktar hwawar popolari f’Malti minhabba li tadatta tajjeb hafna ghall-klima shuna taghna kif ukoll tiflah ghal-nixfa. Komuni hafna x’certu traffic islands jew gonna pubblici. F’certu postijiet ukoll jintuza biex tinghata forom differenti u ssebbah l-gonna. Jikber f’kull tip ta’ hamrija sakemm l-ilma jkun jiskula facilment.

Il-Klin jintuza ukoll biex jitbieghdu certu insetti imma jintuza hafna fil-kcina specjalment ma laham mixwi.

Fir-rebbiegha u anke sajf il-Klin johrog ukoll fjuri, bojod, bluni jew roza.

Iddiskuti Klin fil-Grupp

Kura

Tnissil: Bicca fergha, jitnehhew il-weraq, rooting hormone u tithawwel
Miz-zerriegha li tikber fil-mizwet wara li tinxef il-fjura. Iz-zerriegha tinzera fir-Rebbiegha.

Żergħa(Fil-Ħamrija)
April

Taħwil
Diċembru

Kundizzjonijiet: Bemisia tabaci (Baxx),Iċerja (Baxx)

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:09/09/2019 22:57
Spread the love