Bettiegħ

Bettiegħ

Isem Tekniku: Cucumis melo
Isem bl-ingliż: Melons

Familja: Cucurbitaceae
Bettiegħ, Dulliegħ, Ħjar, Qarabali, Qarabali Twil, Qargħa-aħmar, Qaratwil

Klassifikat: Ħxejjex

Elementi Vitamina C, Beta Carotene, Potassju, Vitamina A

Tnissil: Biz-zerriegha li tinstab fil-qalba tal-bettiegha.

Żergħa(Fil-Ħamrija)
April, Mejju

Żergħa(Fil-Kenn)
Marzu

Taħwil
April, Mejju

Ġbir
Lulju

Kura: Turnip moth (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Epilachna elaterii (Mhux Maghruf),Frankliniella occidentalis (Baxx),Helicoverpa armigera (Baxx),Liriomyza bryoniae (Gholi),Liriomyza bryoniae (Baxx),Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Gholi),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx)

Gwida Annwali

Riċetti
Bettiegh bil-Parma Ham fuq stikka bhala appetiser.

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:17/07/2018 19:45
Spread the love