Qaratwil

Qaratwil

Isem Tekniku: Lagenaria siceraria
Isem bl-ingliż: Calabash/Cucuzza Squash

Familja: Cucurbitaceae
Bettiegħ, Dulliegħ, Ħjar, Qarabali, Qarabali Twil, Qaraħmar, Qaratwil

Klassifikat: Ħxejjex

Elementi Vitamina B, Vitamina C

Tnissil: Zerriegha

Żergħa(Fil-Ħamrija)
April, Mejju

Kura: Turnip moth (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Epilachna elaterii (Mhux Maghruf),Frankliniella occidentalis (Baxx),Helicoverpa armigera (Baxx),Liriomyza bryoniae (Baxx),Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx)

Iddiskuti Qaratwil fil-Grupp

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:24
Spread the love