Qaratwil

Qaratwil

Isem Tekniku: Lagenaria siceraria
Isem bl-ingliż: Calabash/Cucuzza Squash

Familja: Cucurbitaceae
Bettiegħ, Dulliegħ, Ħjar, Qarabali, Qarabali Twil, Qargħa-aħmar, Qaratwil

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni:

Elementi #N/A

Iddiskuti Qaratwil fil-Grupp

Nutrizzjoni
Water: 95.54 g
Energy: 14 kcal
Protein: 0.62 g
Total lipid (fat): 0.02 g
Carbohydrate, by difference: 3.39 g
Fiber, total dietary: 0.5 g
Calcium, Ca: 26 mg
Iron, Fe: 0.20 mg
Magnesium, Mg: 11 mg
Phosphorus, P: 13 mg
Potassium, K: 150 mg
Sodium, Na: 2 mg
Zinc, Zn: 0.70 mg
Vitamin C, total ascorbic acid: 10.1 mg
Thiamin: 0.029 mg
Riboflavin: 0.022 mg
Niacin: 0.320 mg
Vitamin B-6: 0.040 mg
Folate, DFE: 6 µg
Vitamin A, IU: 16 IU
Fatty acids, total saturated: 0.002 g
Fatty acids, total monounsaturated: 0.004 g
Fatty acids, total polyunsaturated: 0.009 g
Kura

Tnissil: Żerriegħa

Żergħa(Fil-Ħamrija)
April, Mejju

Kundizzjonijiet: Turnip moth (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Epilachna elaterii (Mhux Maghruf),Frankliniella occidentalis (Baxx),Helicoverpa armigera (Baxx),Liriomyza bryoniae (Baxx),Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx)

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:10/09/2019 07:14
Spread the love