Fażola Ħadra

Fażola Ħadra

Isem Tekniku: Phaseolus vulgaris
Isem bl-ingliż: Common Bean/Green Bean

Familja: Fabaceae
Albizja, Caesalpinia, Ċiċri, Fażola Bajda, Fażola Ħadra, Fażola Soya, Fażola Tixxeblek, Fiġġiela ħamra, Ful, Ħarruba, Karawett, Legumi, Piżelli, Qrenpuċ, Silla,

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: Maghrufa ukoll bhala Fażola Twila

Elementi Folic Acid, ProVitamina A, Vitamina K

Tnissil: Żerriegħa

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Marzu, April, Mejju, Ġunju

Kura: Bagrada hilaris (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Frankliniella occidentalis (Accidentali),Helicoverpa armigera (Gholi),#N/A,Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Tomato yellow leaf curl virus (Baxx),Tuta absoluta (Baxx)

Iddiskuti Fażola Ħadra fil-Grupp

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:17/07/2018 19:51
Spread the love