Qaqoċċ

Qaqoċċ

Isem Tekniku: Cynara cardunculus
Isem bl-ingliż: Artichokes

Familja: Asteraceae
Artiċoks, Ċikwejra, Dalji, Ħass, Kromb il-baħar, Limonju, Qaqoċċ, Tfiefa, Żinja

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: Il-Qaqoċċ ta’ Malta jinghad li jikber dejjem fiz-zmien tal-Gimgha l-Kbira ghax jigi affettwat mill-qamar. Hemm diversi modi ta’ kif tikkonsma l-Qaqoċċ pero certi li l-iktar popolari hija dik tal-Qaqoċċ mimli. Il-Qaqoċċ fih ammont gholi ta’ fibra, vitamina C, folic acid, potassa, kalcju, hadid u fosfru.

Il-Qaqoċċ jibda jarmi gheruq godda minn taht, u jekk dan jithalla f’temp ta’ ftit snin jibda jiffolla. Hawn min kull tlett snin jifirqu u jithawwel mill-gdid. Bicca gherq bizzejjed biex titla pjanta, zokk ta’ zewg pulzieri normali jinqasam fi tlieta per ezempju.

Elementi Fibra, Folic Acid, Fosfru, Kalcju, Potassju, Vitamina C, Ħadid

Tnissil: Bl-gheruq f’Awwissu
Biz-zerriegha f’Settembru

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Settembru

Taħwil
Awwissu

Ġbir
Jannar, Frar, Marzu, April

Kura: Bemisia tabaci (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx)
Bexx
Diċembru

Gwida Annwali

Iddiskuti Qaqoċċ fil-Grupp

Riċetti
Qaqocc mimli.

Halli l-qaqocc fl-ilma bil-lumi ghax 12-il siegha.
Ghafas il-qaqocc biex jirtab u jinfethu l-weraq.
Tista taqta l-parti tal-ponta tal-weraq.
Lesti tahlita ta’ hobz, zebbug, kappar, tursin, tewm, incova. Qatta kollox zghir u imla bejn il-weraq tal-qaqocc.
Itfa go dixx bl-ilma u ahmi ghal madwar siegha.

Pesto tal-Qaqocc
Ghalli l-qaqocc ghal madwar siegha u halli jibred.
Aqsam il-qaqocc f’erbgha u nehhi l-qlub biex nuzawhom ghal pizza jew nerfawhom fiz-zejt.
Igref il-weraq wahda wahda u zomm il-laham li jinqala biss. Il-weraq migruf m’ghandiex bzonnu iktar.
Wara li tigref il-weraq kollu, mal-laham tal-qaqocc zied kappar, zebbug, incova u naqra zejt taz-zebbuga, qatta zghir u hallat.
Ghalli ghagin u wara li jsir hallat it-tahlita tal-qaqocc mal-ghagin.

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:22
Spread the love