Faqqiegħ

Faqqiegħ

Isem Tekniku: Agaricus bisporus
Isem bl-ingliż: Mushroom

Familja: Agaricus bisporus
Faqqiegħ

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: Il-faqqiegħ huma speci ta fungi li fihom 3 partijiet, il-pilastru (stipe), il-kappa (pileus) u l-gargi (lamellae). Certu faqqiegħ huwa velenuz u m’ghandux jigi kkunsmat allura noqghodu attenti li jekk ser nieklu xi faqqiegħ inkunu certi li dan huwa tajjeb biex jittiekel. Hawn min jghid li jekk il-gargi ma jkunux bojod, zgur li mhux tajjeb, pero dan ma jfissirx li dawk bil-gargi bojod huma kollha tajbin ghall-ikel. Jezistu boroz bl-ispori tal-faqqiegh li tista tkabbar gewwa l-gardina jew gnien, forsi mdendel f’post umduz u li ma jkollux hafna xemx.

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:17/07/2018 19:51
Spread the love