Ful

Ful

Isem Tekniku: Vicia faba
Isem bl-ingliż: Broad Beans

Familja: Fabaceae
Albizja, Caesalpinia, Ċiċri, Fażola Bajda, Fażola Ħadra, Fażola Soya, Fażola Tixxeblek, Fiġġiela ħamra, Ful, Ħarruba, Karawett, Legumi, Piżelli, Qrenpuċ, Silla,

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: Il-ful huwa popolari hafna mal-Maltin, mhux biss ma min ikabbar imma anke fil-kcina.

Il-ful jinzera lejn l-ahhar/bidu tas-sena u idum bejn 90-120 gurnata biex jikber. Hawn varjetajiet differenti.

Ful bikri jista jtella l-budebbus pero jinghad li jkun itjeb mill-ful li jinzera iktar tard, e.g. Frar.

Matul il-granet keshin, tista tbexx biex tipprotegi minn mard. Hafna drabi jintuza bexx preventiv bhal kupru.

Elementi Protejina, ProVitamina A, Vitamina C, Vitamina E

Tnissil: Ghazel roqgha fejn ghandek ful sabih u mhemmx budebbus, u hallieh jinxef fis-sigra.
Wara li tinxef is-sigra l-mizwed ikun iswed, tista taqtaw u tnehhieh mill-ewwel qoxra, nehhi l-ful il-vjola.
Evita l-umdita’ biex tahznu!
Xarrab il-ful gurnata qabel ma tizra. Jinzera 6 pulzieri ‘l bod minn xulxin go radded 2 piedi bod, jew erbgha erbgha go hofra.

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Diċembru, Jannar, Frar

Taħwil
Settembru

Ġbir
Marzu, April, Mejju

Kura: Bagrada hilaris (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Cacoecimorpha pronubana (Accidentali),Ditylenchus dipsaci (Gholi),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Uromyces viciae-fabae (Mhux Maghruf)
Bexx
Frar, Marzu, April

Gwida Annwali

Iddiskuti Ful fil-Grupp

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:11
Spread the love