Qamħirrun

Qamħirrun

Isem Tekniku: Zea mays
Isem bl-ingliż: Sweetcorn / Corn on the cob

Familja: Poaceae
Ħafur, Qamħ, Qamħirrun, Qasba, Qasbet ir-Riħ

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: Il-Miżwed (jew Iċ-ċifċiegħa) tal-Qamħirrun fih inqas minn mitt kalorija u ma fihx gluten. Ghalhekk tajjeb ghall min ghandu dieta minghajr Gluten.

Elementi ProVitamina A Vitamina B1, Fosfru, Protejina, Xaħam

Kura

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Marzu, April

Kundizzjonijiet: Turnip moth (Baxx),Bagrada hilaris (Baxx),Ditylenchus dipsaci (Baxx),Helicoverpa armigera (Gholi),Melolontha melolontha (Baxx),Oulema melanopus (Baxx),Reptalus panzeri (Mhux Maghruf),Spodoptera littoralis (Gholi)

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:10/09/2019 07:13
Spread the love