Kurrat

Kurrat

Isem Tekniku: Allium porrum
Isem bl-ingliż: Leeks

Familja: Allium
Basal, Kurrat

Klassifikat: Ħxejjex

Elementi Folic Acid, Potassju, ProVitamina A, Quercetin, Vitamina C

Tnissil: Il-Kurrat jaghmel il-bond jekk tihalla jimmatura, meta l-pjanta tkun b’sahhitha l-bond ikun mimli b’zerriegha fertili. Hu hsieb li tigbor iz-zerriegha qabel il-bond jinfetah.

Żergħa(Fil-Ħamrija)
April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu

Taħwil
Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar

Ġbir
Ġunju, Lulju, Awwissu

Kura: Turnip moth (Baxx),Delia antiqua (Baxx),Delia antiqua (Baxx),Ditylenchus dipsaci (Baxx),Helicoverpa armigera (Baxx),Iris yellow spot virus (Gholi),Puccinia allii (Mhux Maghruf),Puccinia allii (Mhux Maghruf),Urocystis colchici (Baxx)

Gwida Annwali

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:16
Spread the love