Karrotti

Karrotti

Isem Tekniku: Daucus carota subsp. sativus
Isem bl-ingliż: Carrots

Klassifikat: Ħxejjex

Elementi Beta Carotene

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Settembru, Novembru, Frar, Marzu, April, Mejju, Lulju, Awwissu

Ġbir
Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju

Kura: Cacoecimorpha pronubana (Accidentali),Frankliniella occidentalis (Accidentali),Leptinotarsa decemlineata (Baxx)

Gwida Annwali

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:15
Spread the love