Patata

Patata

Isem Tekniku: Solanum tuberosum
Isem bl-ingliż: Potatoes
Speċi Regolata skont S.L.85.01 Esportazzjoni
S.L.433.16 Kontroll Mard
S.L.85.10 Esportazzjoni
S.L.117.05 Kontroll Zrigh
S.L.433.04 Kontroll Mard

Familja: Solanaceae
Brunġiel, Bżar, Bżar Aħdar, Bżar Aħmar, Patata, Pepino, Tadam, Tadam Taċ-Ċirasa

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: Hawn Malta insibu diversi varjeta ta’ patata li tiġi mkabbra f’kull parti tal-gżejjer.

Patata Safra, Bajda, t’għajna aħmar u qoxra ħamra huma fost l-iktar ismijiet komuni, pero il-varjeta hija pjuttost iktar vasta. Huwa kkalkolat li madwar id-dinja jeżistu iktar minn 200 varjeta. Fost il-bdiewa lokali nisimaw varjeta Stanley, Arinda, Delilah, Atlas, Cara, Desiree, Linda, Marabel, Alfalfa u oħrajn.

Il-kwalita’ tal-ħamrija ijja importanti li tkun għolja ħafna u għal dan il-għan jiġu mkabbra varjeta ta’ prodotti differenti f’ċiklu. Barra minn hekk, isir pjan ta’ fertilizzant tal-ħamrija, permezz ta’ demel u vitamini oħra. Hawn diversi skejjel ta’ fertilizzant li jintuża għall-bikri u għall-imwaħħar u kull bidwi jistudja bir-reqqa l-kwalita, l-kompożizzjoni u l-ħajja fil-ħamrija tiegħu.

F’dieta tal-ikel, il-patata tintuża bħala sors ta’ zokkor u karboidrati u mhux bħala ħaxix.

Elementi Vitamina B6, Karboidrati

Iddiskuti Patata fil-Grupp

Nutrizzjoni
Water: 79.25 g
Energy: 77 kcal
Protein: 2.05 g
Total lipid (fat): 0.09 g
Carbohydrate, by difference: 17.49 g
Fiber, total dietary: 2.1 g
Sugars, total: 0.82 g
Calcium, Ca: 12 mg
Iron, Fe: 0.81 mg
Magnesium, Mg: 23 mg
Phosphorus, P: 57 mg
Potassium, K: 425 mg
Sodium, Na: 6 mg
Zinc, Zn: 0.30 mg
Vitamin C, total ascorbic acid: 19.7 mg
Thiamin: 0.081 mg
Riboflavin: 0.032 mg
Niacin: 1.061 mg
Vitamin B-6: 0.298 mg
Folate, DFE: 15 µg
Vitamin A, IU: 2 IU
Vitamin E (alpha-tocopherol): 0.01 mg
Vitamin K (phylloquinone): 2.0 µg
Fatty acids, total saturated: 0.025 g
Fatty acids, total monounsaturated: 0.002 g
Fatty acids, total polyunsaturated: 0.042 g
Kura

Tnissil: Filwaqt li l-patata li tinzera fix-xitwa normalment tinxtara zerriegha, wara li din tinqala wara Mejju tista zzomm patata shiha medja biex tinzera f’Awwissu.

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Settembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu

Taħwil
Settembru

Ġbir
Jannar, Mejju, Ġunju, Lulju
Bexx
Jannar, Frar, Marzu, Mejju

Kundizzjonijiet: Aculops lycopersici (Accidentali),Aculops lycopersici (Baxx),Turnip moth (Mhux Maghruf),Bagrada hilaris (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Cacoecimorpha pronubana (Accidentali),Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Gholi),Ditylenchus dipsaci (Gholi),Globodera pallida (Gholi),Globodera rostochiensis (Gholi),Helicoverpa armigera (Gholi),Leptinotarsa decemlineata (Salvagg),Leptinotarsa decemlineata (Gholi),Susa tal-Għeneb (Accidentali),Pepino mosaic virus (Accidentali),Phthorimaea operculella (Accidentali),Phthorimaea operculella (Gholi),Potato spindle tuber viroid (Artificjali),Potato spindle tuber viroid (Gholi),Ralstonia solanacearum sensu lato (Gholi),Spodoptera littoralis (Baxx),Spongospora subterranea (Gholi),Thrips palmi (Baxx),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx),Tomato yellow leaf curl virus (Accidentali),Tuta absoluta (Baxx)

Gwida Annwali

Riċetti
Patata l-Forn

Ingredjenti

Metodu

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:10/09/2019 07:13
Spread the love