Pastard

Pastard

Isem Tekniku: Brassica oleracea var. botrytis
Isem bl-ingliż: Cauliflower

Familja: Brassicaceae
Brokkli, Buttuniera, Ġidra, Kaboċċ taz-zokk, Kaboċċa, Kaboċċi Ħamra, Kale, Pastard, Ravanell, Rucola

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni:

Elementi Manganese Vitamina B6, Folic Acid, Potassju, Melħ

Iddiskuti Pastard fil-Grupp

Kura

Tnissil: Hawwel distanza ta 45cm (18-il pulzier) kull landana u 75cm (30 pulzier) bejn landana u ohra.

Ghati madwar 25ml ilma matul il-gimgha kull pjanta meta ma taghmilx xita. Importanti li l-hamrija tibqa umda konsistentatment imma mhux mgharrqa. Ghatti l-hamrija meta tista.

Ghin bin-nitrogenu meta tibda tikber u ccekkja ghall-boron.

Pastard abjad ghandu jigi protett mix-xemx hekk kif il-qalba issir madwar 5cm (2 pulzier). Meta dan isir, hu l-prekawzjoni biex ma timmuffax.

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Settembru, Ottubru, Diċembru, Jannar, Ġunju, Lulju, Awwissu

Żergħa(Fil-Kenn)
Novembru

Taħwil
Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu

Ġbir
Ottubru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, Awwissu

Kundizzjonijiet: Turnip moth (Mhux Maghruf),Bemisia tabaci (Baxx),Contarinia nasturtii (Mhux Maghruf),Helicoverpa armigera (Baxx),Pieris brassicae (Baxx),Plenodomus lingam (Baxx)

Gwida Annwali

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:10/09/2019 07:13
Spread the love