Krafes

Krafes

Isem Tekniku: Apium graveolens
Isem bl-ingliż: Celery

Klassifikat: Ħxejjex Aromatiċi

Elementi Melħ, Potassju

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Settembru, Jannar, Mejju

Żergħa(Fil-Kenn)
Diċembru

Taħwil
Jannar

Kura: Colletotrichum acutatum (Baxx),Ditylenchus dipsaci (Accidentali),Tomato spotted wilt virus (Baxx)

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:15
Spread the love