Kappar

Kappar

Isem Tekniku: Capparaceae
Isem bl-ingliż: Caper

Familja: Capparaceae
Kappar

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: Il-kappar hija maghrufa sew f’pajjizna fejn sa ftit snin ilu konna nsibuha ma kull xaqq fis-swar u bini antik ta’ pajjizna. Il-kappar popolari mal-hobza maltija u ma diversi ricetti Maltin ohra.

Il-kappara titrasforma ruha mill-kappara kif nafuha fil-kcina, ghal fjura, tohrog il-misluta mimlija zerriegha li titnixxef ghaz-zerriegha. Ir-rata ta’ tnissil miz-zerriegha hija pjuttost baxx. Tnissil bil-bicca jidher iktar success. Bejn Dicembru u Frar aqta fergha minn kappara b’zokk tas-sena ta’ qabel u aqtaw kull tlett ghekiesi. Bill fir-rooting powder u hawwel…zomm niedi sa April.

Tnissil: Biz-zerriegha sucess baxx jew bil-bicca.

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Marzu

Żergħa(Fil-Kenn)
Jannar

Taħwil
Diċembru, Jannar, Frar

Ġbir
Mejju, Ġunju, Lulju

Gwida Annwali

Iddiskuti Kappar fil-Grupp

Riċetti
Ftira Maltija

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2018 22:15
Spread the love