Artiċoks

Artiċoks

Isem Tekniku: Helianthus Tuberosus
Isem bl-ingliż: Jerusalem Artichokes [sunchokes]

Familja: Asteraceae
Artiċoks, Ċikwejra, Dalji, Ħass, Kromb il-baħar, Limonju, Qaqoċċ, Tfiefa, Żinja

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: L-artiċoks hija gheruq ta’ haxixa mill-familja tax-xemx [Sunflower] originata mill-Kanada. X’aktarx li l-isem Gerusalemm gej minn “”Girasole””, li tfisser iddur lejn ix-xemx.

Bhala haxixa tista tissajjar u tigi servuta b’modi differenti, bhal mghollija u bil-butir.

L-artiċoks ghandu volum gholi ta’ fibra, Vitamina C, “folic acid”, potassju, kalcju, hadid u fosfru

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Mejju, Ġunju

Ġbir
Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar

Kura: Bemisia tabaci (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx)

Gwida Annwali

Riċetti
Stuffat tal-articoks

4 mgharef zejt zebbuga
8 siniet tewm maqtugh
700g Articoks imnaddaf
700g Patata mqaxxra
1/2 tazza ilma jahraq
Tursim mqatta frisk
2 kuccarini hall tal-inbid
Melh u Bzar

Halli l-articoks jixxarab ghal 8 sieghat f’ilma kiesah. Hokk il-qoxra tal-articoks u qattaha dadi flimkien mal-patata.
Go Tagen qalli t-tewm fiz-zejt sakemm jiehu naqra kulur u zid id-dadi tal-articoks u l-patata. Wara ftit minuti zid l-ilma u t-tursin.
Zid xi spezji jekk trid, baxxi in-nar u halli l-istuffat isir fuq nar baxx ghal madwar 35-40 minuta.
Servi billi troxx il-hall fuq l-istuffat.

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:17/07/2018 19:45
Spread the love