Pjanti Oħra

Pjanti ta’ Barra Pjanti ta’ Ġewwa Pjanti Slavaġ Pjanti Karinvori Pjanti Oħra

Pjanti Oħra

Felċi
Fern
Felċi tal-Asparaġi
Asparagus Fern
Kakti
Cactus
Leblieba
Convolvulus
Liedna
Ivy
Monstera
Cheese Plant
Qasba
Giant Reed
Qasba
Qasbet ir-Riħ
Lesser Reed
Qronfol
Carnations
Tax-xema
Hoya

Pjanti Slavaġ

Budebbus
Bean broomrape
Budebbus
Ċistu
Rock Rose
Fiġġiela ħamra
Asparagus Pea
Fiġġiela ħamra
Ġenistra Safra
Spanish Broom
Kromb il-baħar
Silver Regwort
Leħjet ix-xiħ
Heather
Lellux
Crown Daisy
Papoċċi
Snap Dragons
Qoton
Cotton
Qoton
Qrenpuċ
Edible Birdsfoot Trefoil
Qrenpuċ
Spraġġ xewwieki
Mediterranean Asparagus
Tengħud tal-Ħaġar
Large MediterraneanSpurge
Tengħud tal-Ħaġar
Large Sicilian Spurge
Tengħud tar-Ramel
Sea Spurge
Tengħud tax-Xatt
Coast Spurge
Tfiefa
Dandelion
Tfiefa

Pjanti Karinvori

Jeżistu diversi pjanti hekk imsejjħa karnivori minħabba li dawn jieklu nsetti ħajjin li jpoġġu fuqhom.
Għalkemm hawn ħafna nformazzjoni fuq dawn it-tip ta’ pjanti, ix-xjentisti għadhom ma jafux bl-eżatt x’iwassal biex din il-pjanta tingħalaq biex tagħlaq il-preda tagħha. Fil-fatt dawn il-pjanti m’għandhomx xi Sistema Nervuża jew Muskolari.
Dionaea muscipula
Venus FlyTrap
Dionaea muscipula
Nepenthes lowii
Low’s pitcher-plant

Ġonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:24/10/2021 05:26
Spread the love